TH-AMR

ÇİFT YÖNLÜ VERİ İLETİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSAL LOKOMOTİF TELSİZ ÜNİTESİ.

Uygulamalar, tam otomatik triyaj hattı (ADT) operasyonlarından ana/bağımlı lokomotif (MTT) işlemlerine kadar çeşitlilik gösterir. TH-AMR iletişimi uzaktan kontrol edildiği için kablo bağlantısı gerektirmez.  

Üniversal lokomotif telsiz ünitesi TH-AMR, alınan sinyalin vasıtasız değerlendirmesine sahip tam bir yedek telsiz kontrolüdür. 

İletim parçası, sinyali sırayla gönderen bir çift işlem özelliğine sahiptir.  

İşlemcinin çift tasarımı üç avantaj sağlar: 

  • Arttırılmış terminal mevcudiyeti 
  • Alıcı sinyalinin arttırılmış güvenliği 
  • Arttırılmış sıra 
TH-AMR
Top